سایز صفحه: 19 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:100*100 میلی متر
فاصله از دیوار: 35 میلی متر
تنظیمات شیب: 5 درجه بالا / 15 درجه پایین
قدرت نگهداری: 10 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 19″
VESA: 100*100 mm
Distance from Wall: 35 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 5˚/ Down 15˚
Adsorption Force: 10 kg
Installation Packing.