سایز صفحه: 65 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها: 600*430 میلی متر
فاصله از دیوار: 60 میلی متر
امتداد بازو: 420 میلی متر
تنظیمات زاویه ی شیب:15 درجه بالا / 15 درجه پایین
تنظیمات زاویه: 75 درجه چپ / 75 درجه راست
قدرت نگهداری: 45 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 65″
VESA: 600*430 mm
Minimum Extention: 60 mm
Arm Extention: 420 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 15˚/ Down 15˚
Adjustment Angle: Left 75˚/ Right 75˚
Adsorption Force: 45 kg
Installation Packing.