سایز صفحه: : 32 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها: 200*200 میلی متر
فاصله از دیوار: 105 میلی متر
امتداد بازو:360 میلی متر
تنظیمات زاویه ی شیب: 5 درجه بالا / 15 درجه پایین
تنظیمات زاویه:60 درجه چپ / 60 درجه راست
قدرت نگهداری: 35 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 32″
VESA: 200*200 mm
Minimum Extention: 105 mm
Arm Extention: 360 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 5˚/ Down 15˚
Adjustment Angle: Left 60˚/ Right 60˚
Adsorption Force: 35 kg
Installation Packing.