سایز صفحه: 32 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها: 200*200 میلی متر
فاصله از دیوار:60 میلی متر
امتداد بازو:280 میلی متر
تنظیمات زاویه ی شیب:15 درجه بالا / 15 درجه پایین
تنظیمات زاویه:30 درجه چپ / 30 درجه راست
قدرت نگهداری: 35 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size:32″
VESA:200*200mm
Minimum Extention:60mm
Arm Extention:280mm
Tilt Angle Adjustment:Up 15˚/Down 15˚
Adjustment Angle: Left 30˚/ Right 30˚
Adsorption Force: 35 kg
Installation Packing.