سایز صفحه: 46 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها: 400*400 میلی متر
فاصله از دیوار: 60 میلی متر
امتداد بازو:330 میلی متر
تنظیمات زاویه ی شیب:15 درجه بالا / 15 درجه پایین
تنظیمات زاویه:30 درجه چپ / 30 درجه راست
قدرت نگهداری: 35 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 46″
VESA: 400*400 mm
Minimum Extention: 60 mm
Arm Extention: 330 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 15˚/ Down 15˚
Adjustment Angle: Left 30˚/ Right 30˚
Adsorption Force: 35 kg
Installation Packing.