سایز صفحه: : 32 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:200 *200 میلی متر
فاصله از دیوار: 60 میلی متر
امتداد بازو: 420 میلی متر
تنظیمات زاویه:90 درجه چپ / 90 درجه راست
قدرت نگهداری: 35 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 32″
VESA: 200*200 mm
Minimum Extention: 60 mm
Arm Extention: 420 mm
Adjustment Angle:Left 90˚/Right 90˚
Adsorption Force: 35 kg
Installation Packing.