سایز صفحه: 55 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:600*430 میلی متر
فاصله از دیوار: 60 میلی متر
امتداد بازو:690 میلی متر
تنظیمات زاویه:90 درجه چپ / 90 درجه راست
قدرت نگهداری:45 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 55″
VESA: 600*430 mm
Minimum Extention: 60 mm
Arm Extention: 690 mm
Adjustment Angle: Left 90˚/ Right 90˚
Adsorption Force: 45 kg
Installation Packing.