سایز صفحه: 65 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:600*430 میلی متر
فاصله از دیوار: 60 میلی متر
امتداد بازو:420 میلی متر
تنظیمات زاویه:75 درجه چپ / 75 درجه راست
قدرت نگهداری:45 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 65″
VESA: 600*430 mm
Minimum Extention: 60 mm
Arm Extention: 420 mm
Adjustment Angle: Left 75˚/ Right 75˚
Adsorption Force: 45 kg
Installation Packing.