سایز صفحه: 50 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:500* 430 میلی متر
فاصله از دیوار:70 میلی متر
تنظیمات شیب:15 درجه بالا / 15 درجه
قدرت نگهداری:40 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 50″
VESA: 500*430 mm
Distance from Wall: 70 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 15˚/ Down 15˚
Adsorption Force: 40 kg
Installation Packing.