سایز صفحه: 65 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:700*430 میلی متر
فاصله از دیوار:70 میلی متر
تنظیمات شیب:15 درجه بالا / 15 درجه پایین
قدرت نگهداری:45 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 65″
VESA: 700*430 mm
Distance from Wall: 70 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 15˚/ Down 15˚
Adsorption Force: 45 kg
Installation Packing.