سایز صفحه: : 32 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:350*200 میلی متر
فاصله از دیوار:70 میلی متر
تنظیمات شیب:15 درجه بالا / 15 درجه پایین
قدرت نگهداری: 30 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 32″
VESA: 350*200 mm
Distance from Wall: 70 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 15˚/ Down 15˚
Adsorption Force: 30 kg
Installation Packing.