سایز صفحه: 65 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:700* 430 میلی متر
فاصله از دیوار:70 میلی متر
تنظیمات شیب:5 درجه بالا / 15 درجه پایین
قدرت نگهداری:40 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size:65″
VESA: 700*430 mm
Distance from Wall: 70 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 5˚/ Down 15˚
Adsorption Force: 40 kg
Installation Packing.