سایز صفحه: : 32 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:250*200 میلی متر
فاصله از دیوار: 70 میلی متر
تنظیمات شیب:5 درجه بالا / 15 درجه پایین
قدرت نگهداری: 30 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 32″
VESA: 250*200 mm
Distance from Wall: 70 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 5˚/ Down 15˚
Adsorption Force: 30 kg
Installation Packing.