سایز صفحه: 26 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:200*100 میلی متر
فاصله از دیوار:50 میلی متر
تنظیمات شیب: 5 درجه بالا / 15 درجه پایین
قدرت نگهداری: 15 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 26″
VESA: 200*100 mm
Distance from Wall: 50 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 5˚/ Down 15˚
Adsorption Force: 15 kg
Installation Packing.