سایز صفحه: 32 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:200*200 میلی متر
فاصله از دیوار : 600 میلی متر
امتداد بازو: 1000 میلی متر
تنظیمات زاویه ی شیب:15 درجه بالا / 15 درجه پایین
تنظیمات زاویه ی افقی: 360 درجه
قدرت نگهداری: 35 کیلو گرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 32″
VESA: 200*200 mm
Minimum Extention: 600 mm
Arm Extention: 1000 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 15˚ /Down 15˚
Horizental Adjustment: 360˚
Adsorption Force: 35 kg
Installation Packing.