سایز صفحه: 46 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها: 400*400 میلی متر
فاصله از دیوار : 700 میلی متر
امتداد بازو: 1100 میلی متر
تنظیمات زاویه ی شیب:15 درجه بالا / 15 درجه پایین
تنظیمات زاویه ی افقی: 360 درجه
قدرت نگهداری: 40 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 46″
VESA: 400*400 mm
Minimum Extention: 700 mm
Arm Extention: 1100 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 15˚/ Down 15˚
Horizental Adjustment: 360˚
Adsorption Force: 40 kg
Installation Packing.