سایز صفحه: 55 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها: 600*430 میلی متر
فاصله از دیوار : 700 میلی متر
امتداد بازو: 1100 میلی متر
تنظیمات زاویه ی شیب:15 درجه بالا / 15 درجه پایین
تنظیمات زاویه ی افقی: 360 درجه
قدرت نگهداری: 45 کیلوگرم
بسته ی نصب

Screen Size: 55″
VESA: 600*430 mm
Minimum Extention: 700 mm
Arm Extention: 1100 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 15˚/ Down 15˚
Horizental Adjustment: 360˚
Adsorption Force: 45 kg
Installation Packing.