سایز صفحه: 46 اینچ
استاندارد فاصله ی سوراخ ها:400*400
فاصله از دیوار: 60
امتداد بازو:590
تنظیمات زاویه ی شیب:15 درجه بالا / 15 درجه پایین
تنظیمات زاویه:90 درجه چپ / 90 درجه راست
قدرت نگهداری: 40 کیلوگرم
بسته ی نصب.

Screen Size: 46″
VESA: 400*400 mm
Minimum Extention: 60 mm
Arm Extention: 590 mm
Tilt Angle Adjustment: Up 15˚/ Down 15˚
Adjustment Angle :Left 90˚/ Right 90˚
Adsorption Force: 40 kg
Installation Packing.