پوشش نچسب 5 لایه گرانیت

تولید شده با آلومینیوم فشرده به روش دایکست

18 ماه ضمانت برای پوسته شدن پوشش نچسب

36 ماه ضمانت برای تغییر فرم کف و لبه