جلوگیری از شکستن و خط افتادن صفحه تلوزیون

جلوگیری ازآلوده شدن صفحه تلوزیون از چربیها

جلوگیری از عبور اشعه یو وی

قابل شستشو با مواد شوینده

قابل استفاده برای تمامی تلوزیون های مسطح و مورب تا سایز 65 اینچ

سازگار با تلوزیون های سه بعدی

Prevents Breakage and Scratches on TV Screen

Prevents Pollution and GressySpots on TV Screen

Avoid Emitting UV Rays

Able to Clean with Detergents

Fit’s All Flat Screen TV’s with Screen Diagonal of Approximately 65 inch

Compatible with 3D TVs